Tietosuojaseloste

MS Energiaratkaisut Oy

MS Energiaratkaisut Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä Rekisteri ) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antavat yhteyshenkilömme. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

 • Rekisterinpitäjä: MS Energiaratkaisut Oy
 • Y-tunnus: 3286449-5
 • Puhelin: 041 314 5868
 • Verkkopalvelu: www.msenergiaratkaisut.fi
 • Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: MS Energiaratkaisut Oy:n toimitusjohtaja
 • Sähköposti: markku.salmi@msenergiaratkaisut.fi

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterissä kuluttaja- ja yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja. Käsittelemme rekisterissä seuraavia asiakkaidemme henkilötietoja:

Perustiedot rekisteröidyistä kuten nimi ja yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, muut asiakkaan itse antamat tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi.

Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot.

Asiakkuuteen, sopimuksiin ja markkinointiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä.

Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden asiakkaiden tiedot, jotka ovat itse ottaneet yhteyttä. Kaikki asiakkaiden kontaktit rekisterin pitäjän kanssa voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa sekä asiakaspalvelun hoidossa ja kehittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on MS Energiaratkaisut Oy:n liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, toimitus, maksaminen, maksujen valvonta, tuotteiden ja palvelujen markkinointi, mainonta ja etämyynti, liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen . Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tehtäviä varten.

Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä enintään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.

Rekisteröidyn oikeudet

MS Energiaratkaisut Oy takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • Tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot.
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä.
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista. MS Energiaratkaisut Oy voi olla poistamatta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai sopimusvelvoitteen todentamiseksi.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
 • Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
 • Vaihde: 029 56 66700
 • Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin. Tietokannat ja paperiset dokumentit sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain oikeudet omaavat henkilöt. Rekisteriin pääsy on vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Kysy tarjous,

Teemme maksuttoman kartoituksen kohteellesi!

ota yhteyttä